29.11.2009 - Kleeschen a Chrëschtmaart zu Kielen

Fanfare Kehlen
2008 11 29 ChreschtmaartKehlen 01 2008 11 29 ChreschtmaartKehlen 02
2008 11 29 ChreschtmaartKehlen 03 2008 11 29 ChreschtmaartKehlen 04